DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

======> ĐĂNG KÝ LỚP DẠY

Lớp dạy cấp 1

Hôm nay: 24-06-2024
MS2065 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  571 - Lớp đã giao, cô T.Lan B.Duong

LỚP DẠY:  1

MÔN:  Toán - Việt 

ĐỊA CHỈ:  Đg số 3 Hiệp Thành 1, Thủ Dầu Một, Bình Dương

THỜI GIAN:  từ T2 đến T6

BUỔI:  sắp xếp

LƯƠNG:  200/b  5b/tu  4 triệu/tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2064 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  570 - Lớp đã giao, cô K.Ngọc GV

LỚP DẠY:  5

MÔN:  Toám - Việt

ĐỊA CHỈ:  Lý Thường KIệt P7 Q11

THỜI GIAN:  T3,5

BUỔI:  sau 18h 30

LƯƠNG:  250/b  2b/tu   2 triệu/tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2054 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  560 - Lớp đã giao c.My

LỚP DẠY:  1

MÔN:  T.Việt , Toán

ĐỊA CHỈ:  Phan Văn Trị P11 GV

THỜI GIAN:  Từ T2-6 chọn ra 2b

BUỔI:  Sau 18h

LƯƠNG: 200/b  2b/tu

YÊU CẦU:  Nữ có KN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2040 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  546 - Lớp Đã Giao cô Văn Bth

LỚP DẠY:  2   (học liền)

MÔN:  Toán - T.Việt

ĐỊA CHỈ:  Nơ Trang Long P12 Bình Thạnh

THỜI GIAN:  T: 2 3 4 5, 6

BUỔI:  sau 18h pm

LƯƠNG:  250/b  4b/tu  5 triệu/tháng = 20b

YÊU CẦU:  Nữ GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2035 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  541 - Lớp đã giao cô Lang T.Binh dạy

LỚP DẠY:  5   (T2 Ngày 30/1 học liền)

MÔN:  Toán - T.Việt

ĐỊA CHỈ:  Nơ Trang Long P12 Bình Thạnh

THỜI GIAN:  T: 2 3 4 5

BUỔI:  sau 18h pm

LƯƠNG:  250/b  4b/tu  4 triệu/tháng = 16b

YÊU CẦU:  Nữ GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2029 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  535 - Lớp đã giao cô Trâm Q1

LỚP DẠY:  4

MÔN:  Toán, T.Việt

ĐỊA CHỈ:  Phạm Hữu Thọ Tân Hưng Q7

THỜI GIAN:  T4, T6

BUỔI:  sau 16 pm

LƯƠNG:  250/b  2b/tu 

YÊU CẦU:  Nữ GV

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2025 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  531 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  4

MÔN:  Toán , Việt

ĐỊA CHỈ:  Mia Khu Trung Sơn Bình Chánh

THỜI GIAN:  T2,3, 5

BUỔI:  sau 18h

LƯƠNG:  250/b  3b/tu   3 triệu /tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2014 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  520 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  5

MÔN:  Toán, T.Việt

ĐỊA CHỈ:  Quốc lộ 22, Q12

THỜI GIAN:  Từ T2-7

BUỔI:  Sáng 8am

LƯƠNG:  Thương Lượng  

YÊU CẦU:  Nữ Dạy

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2007 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  513 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  4

MÔN:  Tin Hoc

ĐỊA CHỈ:  An Dương Vương P10 Q6

THỜI GIAN:  T2,4

BUỔI:  18h 30-20h pm

LƯƠNG:  250/b    2b/tu  2 triệu/tháng 

YÊU CẦU:  GVKN

MS1998 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  504 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  cấp 1

MÔN:  Av thiếu nhi Flyer

ĐỊA CHỈ:  Song Hành, P.Trung Mỹ Tây Q.12

THỜI GIAN:  T2 4 6

BUỔI:  sáng 8-10am

LƯƠNG:  1 tri 500/ th

YÊU CẦU:  Nữ  GV

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS1996 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  502 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  4

MÔN:  Toán - T.Việt - Av

ĐỊA CHỈ:  Lê Thị Hà, Hocmon

THỜI GIAN:  Từ T2 đến T7

BUỔI:  8-10am sáng

LƯƠNG:  3 triệu/th

YÊU CẦU:  Nữ GV

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS1975 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  484 - Lớp đã giao, học offline

LỚP DẠY:  3

MÔN:  AV giao tiếp

ĐỊA CHỈ:  XVNT P.21 Bình Thạnh

THỜI GIAN:  T2,4,6

BUỔI:  sau 18h

LƯƠNG:  250/b   3/tu   3 tri /tháng

YÊU CẦU:  Nữ GVKN