DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

======> ĐĂNG KÝ LỚP DẠY

Lớp dạy cấp 2

Hôm nay: 02-12-2023
MS2072 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  578 - Lớp đã giao SV YK N.Thức

LỚP DẠY:  9  , hs nữ

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Trần Văn Đangg P.9 Q3

THỜI GIAN:  T2,6

BUỔI:  sau 17h

LƯƠNG:  200/b  2b/tu 

YÊU CẦU:  SV Nam/Nữ có KNLT vào 10

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2071 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  577 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  9   

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Nội Khu Nam Thông 2A P.Tân Phú, Q7

THỜI GIAN:  T3, T5

BUỔI:  Sau 17h 30

LƯƠNG:  350/b  2b/tu  2 triệu 800/th = 8b

YÊU CẦU:  NỮ GVKN 

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2070 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  576 - Lớp đã giao 

LỚP DẠY:  9  , hs nữ

MÔN:  Văn

ĐỊA CHỈ:  Nguyễn Thông P.9 Q3

THỜI GIAN:  sắp xếp

BUỔI:  sau 17h

LƯƠNG:  150/b  1b/tu 1b= 90  600/th

YÊU CẦU:  SV Nữ có KN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2069 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  575 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  6  

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Đường số 12 P10 GV

THỜI GIAN:  sắp xếp

BUỔI:  sau 17h

LƯƠNG:  300/b  2b/tu   2 triệu 400/tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2068 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  574 - Lớp đã giao cho SV Phát ĐHSP

LỚP DẠY:  9

MÔN:  Văn

ĐỊA CHỈ:  Nguyễn Thông P.9 Q3

THỜI GIAN:  T5

BUỔI:  8h 30 am

LƯƠNG:  150/b  1b/tu 1b= 90  600/th

YÊU CẦU:  SV có KN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2067 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  573 - Lớp đã giao cho Sinh Viên Xuân.Nguyên

LỚP DẠY:  9

MÔN:  Av

ĐỊA CHỈ:  Nguyễn Thông P.9 Q3

THỜI GIAN:  T3,5

BUỔI:  sau 15h

LƯƠNG:  150/b  2b/tu 1b= 90  1 tri 200/th

YÊU CẦU:  SV có KN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2066 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  572 - Lớp đã giao SV YK M.Tú

LỚP DẠY:  9

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Nguyễn Thông P.9 Q3

THỜI GIAN:  Sắp xếp

BUỔI:  sáng trước 12h hoặc chiều sau 17h

LƯƠNG:  250/b  2b/tu 1b= 120  2 tri/th

YÊU CẦU:  SV có KN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2062 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  568 - Lớp đã giao T.Cường Q7

LỚP DẠY:  Ielts 7.5

MÔN:  English

ĐỊA CHỈ:  Vinhomes Tân Cảnh, Ng Hữu Cảnh P22 Bth

THỜI GIAN:  sáng T3,5

BUỔI:  sau 8h sáng

LƯƠNG:  600/b  2b/tu  4 triệu 800/tháng

YÊU CẦU:  Nam GVKN dạy Ielts

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2061 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  567 - Lớp đã giao T.Thạch (Tiến Sĩ) Q.TB

LỚP DẠY:  8

MÔN:  Av dạy theo chương Trình Cambridge

ĐỊA CHỈ:  Vinhomes Tân Cảnh, Ng Hữu Cảnh P22 Bth

THỜI GIAN:  Chiều T5, sáng CN

BUỔI:  T5: 17h chiều và 8h sáng CN

LƯƠNG:  600/b  2b/tu  4 triệu 800/tháng

YÊU CẦU:  Nam GVKN Dạy Trường QT

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2060 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  566 - Lớp đã giao cô Quyên Q2

LỚP DẠY:  9  (Học T7 ngày 3/6)

MÔN:  Av

ĐỊA CHỈ:  Bình Lợi P13 Bình Thạnh

THỜI GIAN:  T4,7

BUỔI:  Sau 17h

LƯƠNG:  350/b   2b/tu   2 triệu 800/tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2059 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  565 - Lớp đã giao T.CToàn PN

LỚP DẠY:  9

MÔN:  Văn

ĐỊA CHỈ:  Bình Lợi P13 Bình Thạnh

THỜI GIAN:  T3,5

BUỔI:  Sau 17h

LƯƠNG:  300/b   2b/tu   2 triệu 400/tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2058 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  564 - Lớp đã giao cô Văn Anh TB (Bs)

LỚP DẠY:  9   (học T6 ngày 2/6)

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Bình Lợi P13 Bình Thạnh

THỜI GIAN:  T2,6

BUỔI:  Sau 17h

LƯƠNG:  350/b   2b/tu   2 triệu 800/tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501