DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

======> ĐĂNG KÝ LỚP DẠY

Lớp dạy cấp 3

Hôm nay: 02-12-2023
MS2073 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  579 - Lớp đang giao T.Hiếu

LỚP DẠY:  9

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Nguyễn Thông P.9 Q3

THỜI GIAN:  Sắp xếp

BUỔI:  T7 sau 14h 12h và T3 chiều sau 18h

LƯƠNG:  200/b  2b/tu 1b= 120  2 tri/th

YÊU CẦU:  GV có KN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2063 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  569 - Lớp đã giao cô Nhã

LỚP DẠY:  10

MÔN:  Av

ĐỊA CHỈ:  Phan Đăng Lưu P1 PN

THỜI GIAN:  T6, 7

BUỔI:  Sau 17h

LƯƠNG:  350/b   2b/tu   2 triệu 800/tháng

YÊU CẦU:  Nữ/Nam GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2057 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  563 - Lớp đã giao cô Văn Anh TB (Bs)

LỚP DẠY:  10

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Phan Đăng Lưu P1 PN

THỜI GIAN:  Sắp xêp

BUỔI:  Sau 17h

LƯƠNG:  350/b   2b/tu   2 triệu 800/tháng

YÊU CẦU:  Nữ GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2056 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  562 - Lớp đã giao cô S.Hương Thạcsĩ

LỚP DẠY:  Bắt đầu L12     dạy online

MÔN:  Chuyên Lý  -   HS Giỏi

ĐỊA CHỈ:  Thống Nhất P16 GV

THỜI GIAN:  T2,4

BUỔI:  Sau 19h 

LƯƠNG:  400/b  2b/tu  

YÊU CẦU:  GVKN Luyện Thi HS Giỏi

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2048 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  554 - Lớp đã giao cô K.Hoàng Btan

LỚP DẠY:  11, hs nữ học lâu dài

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Hậu Giang P11 Q6

THỜI GIAN:  T5

BUỔI:    Sau 15h

LƯƠNG:  400/b  1b/tu   1 triệu 600/th

YÊU CẦU:  Nữ GVKN 

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2047 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  553 - Lớp đã giao T.Sang Q7

LỚP DẠY:  11, hs nữ

MÔN:  Toán chuyên

ĐỊA CHỈ:  Đường số 39, Tân Phong, Q7

THỜI GIAN:  T5

BUỔI:  từ 18h đến 21h  (3h = 180p dạy)

LƯƠNG:  1.000/b  1b/tu   4 triệu/th

YÊU CẦU:  GVKN - Thạc Sĩ chuyên Toán

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2046 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  552 - Lớp đă giao cô T.Nhi Bth

LỚP DẠY:  12

MÔN:  Sinh

ĐỊA CHỈ:  Hậu Giang P11 Q6

THỜI GIAN:  CN

BUỔI:  sau 19h

LƯƠNG:  600/b  

YÊU CẦU:  GVKN LT

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2041 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  547 - Lớp Đã Giao T.Được TBinh

LỚP DẠY:  11  

MÔN:  Toán 

ĐỊA CHỈ:  Lương Văn Can P15 Q8

THỜI GIAN:  Sáng CN 8 am, tối sau 19 pm

BUỔI:  sau 19h pm

LƯƠNG:  400/b  2b/tu  3 triệu 200/tháng = 8b

YÊU CẦU:  Nam GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2039 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  545  - Lớp đã giao T.Được Q.TBinh

LỚP DẠY:  12

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Cc Him Lam - Nam Khánh P5 Q8

THỜI GIAN:  T2,3 và T5,6 chọn ra 2b

BUỔI:  sau 18h pm

LƯƠNG:  400/b  2b/tu   3 triệu 200/tháng

YÊU CẦU:  GVKN  Luyện Thi TNPT

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2038 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  544  - Lớp đã giao cô Hoài Btan

LỚP DẠY:  12

MÔN:  Lý

ĐỊA CHỈ:  Hậu Giang P11 Q6

THỜI GIAN:  T6

BUỔI:  sau 20h pm

LƯƠNG:  400/b  1b/tu   1 triệu 600/tháng

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2031 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  537 - Lớp đã giao  (T.Hưng Q.BTan)

LỚP DẠY:  12, hs giỏi

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Hậu Giang P.11 Q6

THỜI GIAN:  CN sáng 9h am, T5 sau 18h pm

BUỔI:  sáng và chiều

LƯƠNG:  400/b  2b/tu   

YÊU CẦU:  GVKN  LT TN PTTH

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2024 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  530 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  12   (T.Được TB)

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Quang Trung P11  GV

THỜI GIAN:  T4 và CN

BUỔI:  18h và 9 am sáng 

LƯƠNG:  400/b  2b/tu   2 triệu 800đ/tháng

YÊU CẦU:  GVKN LT từ 8 điểm trở lên

LIÊN HỆ:    0396 406 501