DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

======> ĐĂNG KÝ LỚP DẠY

Lớp dạy cấp 3

Hôm nay: 02-02-2023
MS2036 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  542 - Lớp chưa giao

LỚP DẠY:  9

MÔN:  chuyên Toán

ĐỊA CHỈ:  Nguyễn Văn Bứa, Hocmon

THỜI GIAN:  sắp xếp

BUỔI:  sau 17h 30 pm

LƯƠNG:  thoả thuận đ/tháng

YÊU CẦU:  Nữ GVKN chuyên Toán

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2035 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  541 - Lớp đã giao cô Lang T.Binh dạy

LỚP DẠY:  5   (T2 Ngày 30/1 học liền)

MÔN:  Toán - T.Việt

ĐỊA CHỈ:  Nơ Trang Long P12 Bình Thạnh

THỜI GIAN:  T: 2 3 4 5

BUỔI:  sau 18h pm

LƯƠNG:  250/b  4b/tu  4 triệu/tháng = 16b

YÊU CẦU:  Nữ GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2031 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  537 - Lớp đã giao  (T.Hưng Q.BTan)

LỚP DẠY:  12, hs giỏi

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Hậu Giang P.11 Q6

THỜI GIAN:  CN sáng 9h am, T5 sau 18h pm

BUỔI:  sáng và chiều

LƯƠNG:  400/b  2b/tu   

YÊU CẦU:  GVKN  LT TN PTTH

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2024 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  530 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  12   (T.Được TB)

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Quang Trung P11  GV

THỜI GIAN:  T4 và CN

BUỔI:  18h và 9 am sáng 

LƯƠNG:  400/b  2b/tu   2 triệu 800đ/tháng

YÊU CẦU:  GVKN LT từ 8 điểm trở lên

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2023 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  529 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  10

MÔN:  Av trường Q.Tế

ĐỊA CHỈ:   P.Phú Mỹ Q7

THỜI GIAN:  T2,3,4,5

BUỔI:  từ sau 18h

LƯƠNG:  450/b  4b/tu   7 triệu 200/th

YÊU CẦU:  Nữ GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2015 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  521 - Lớp đã giao.

LỚP DẠY:  12

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Quốc Lộ 22 Q12

THỜI GIAN:  T3,6

BUỔI:  14h vào năm học chuyển sang 18h

LƯƠNG:  400/b  2b/tu  

YÊU CẦU:  GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS2013 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  519 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  10

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Quốc lộ 22, Q12

THỜI GIAN:  T2,6

BUỔI:  18 pm

LƯƠNG:  350/b   2 triệu 800 /th   2b/tu

YÊU CẦU:  Nữ GVKN

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS1990 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  496 - Lớp đã giao

LỚP DẠY:  12  (T.Thái nhận dạy)

MÔN:  Chuyên Lý

ĐỊA CHỈ:  An Dương Vương P.16 Q8

THỜI GIAN:  T2, 4

BUỔI:  15h - 16h 30 pm

LƯƠNG:  400/b  2b/tu   

YÊU CẦU:  GVKN Luyện Thi TNPT

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS1988 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  494 - Lớp đã giao, offline

LỚP DẠY:  Hóa

MÔN:  12

ĐỊA CHỈ:  Cc Saigon Mia Đường 9a Bình Hưng Bình Chánh

THỜI GIAN:  T3,6

BUỔI:  sau 17h 30

LƯƠNG:  400/b  2b/tu  3tri 2/th = 8b

YÊU CẦU:  GVKN  LT vào 10

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS1987 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  493 - Lớp đã giao, offline

LỚP DẠY:  Lý

MÔN:  12

ĐỊA CHỈ:  Cc Saigon Mia Đường 9a Bình Hưng Bình Chánh

THỜI GIAN:  T5,7

BUỔI:  sau 17h 30

LƯƠNG:  400/b  2b/tu  3tri 2/th = 8b

YÊU CẦU:  GVKN  LT vào 10

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS1986 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  492 - Lớp đã giao, offline

LỚP DẠY:  Toán

MÔN:  12

ĐỊA CHỈ:  Cc Saigon Mia Đường 9a Bình Hưng Bình Chánh

THỜI GIAN:  T2,4

BUỔI:  sau 17h 30

LƯƠNG:  400/b  2b/tu  3tri 2/th = 8b

YÊU CẦU:  GVKN  LT vào 10

LIÊN HỆ:    0396 406 501

MS1977 Lớp dạy chưa giao, cần gấp

MÃ SỐ:  486 - Lớp đã giao, học offline

LỚP DẠY:  12

MÔN:  Toán

ĐỊA CHỈ:  Chung cư 153 , Lý Thường Kiệt P7 Q11

THỜI GIAN:  T2,6

BUỔI:  sau 18h

LƯƠNG:  350/b   3b/tu  4 tri 200/tháng

YÊU CẦU:  Nữ GVKN

LIÊN HỆ:    0988 025 208